Kwaliteitswerking van Immaculata

Werken aan kwaliteit in wzc Immaculata!

Binnen ons woonzorgcentrum streven we iedere dag opnieuw naar een kwaliteitsvol leven op maat van iedere bewoner.

Het doel van dit streven is dat de bewoner kan zeggen: ‘Ik ben hier graag en voel me gelukkig.’ Belangrijke voorwaarden om dat te bereiken zijn dat de bewoner zich uniek voelt, de eigen regie kan en mag behouden, zich verbonden voelt met anderen, het leven als zinvol ervaart en zich thuis voelt in ons huis. We gaan steeds in gesprek met de bewoner en zijn omgeving. We beluisteren zijn of haar verhaal om zo tot een mooie invulling te komen van het leven hier in het woonzorgcentrum.

Die manier van denken en werken vraagt betrokkenheid van iedereen: bewoners, familie, vrienden, vrijwilligers en Zorgtoppers waarmee we in nauw overleg gaan. Ten gepaste tijden denken we samen na over allerhande thema’s met als doel sterke punten en werkpunten te formuleren om zo de kwaliteit van wonen en leven voor iedereen zo optimaal mogelijk te maken en te houden.

De kwaliteitscoördinator ondersteunt en volgt het proces nauwgezet op in samenwerking met een groep van visiedragers die bestaat uit zorgtoppers uit verschillende disciplines. De visiedragers staan in voor het uitdragen van de visie in ons huis. Daarnaast komen ze samen om projecten uit te werken die bijdragen aan onze ‘bedoeling’. We bevragen actief onze bewoners via ‘koffiekletsen’ waar we op een laagdrempelige manier luisteren naar wat onze bewoners belangrijk vinden en samen nadenken over hoe we ons huis kunnen verbeteren. Onze diensthoofden worden ook betrokken in deze projecten zodat ze de uitrol in het huis kunnen ondersteunen. Bekijk zeker onze visie en sleutelprincipes eens als je hier mee over wil weten. 

+32 (0)11/80 56 50
phone