Visie en waarden van wzc Immaculata

Visie

Bij wzc Immaculata is het de bedoeling dat elke bewoner kan zeggen: “Ik ben hier graag en ik voel me gelukkig.” Dat is de essentie van onze werking, ‘de bedoeling’. Die visie maken we waar aan de hand van enkele sleutelprincipes:

immaculata-boom

Zinvol leven
Elke dag is de moeite waard om te leven: de bewoner blikt terug op het leven en kan zelf de toekomst kleurrijk invullen.

Eigen regie behouden
In trialoog met de Zorgtoppers en de familie maakt de bewoner eigen keuzes en mag hij van gedachte veranderen.

Uniek zijn
De bewoner kan zijn eigen unieke zelf zijn met zijn eigen waarden en normen, met zijn eigen geschiedenis en toekomst. De bewoner ziet wat hij nog kan maar accepteert ook dat hij bepaalde dingen niet meer kan.

Thuis voelen
Wij werken in het huis van de bewoner. De bewoner omringt zich met vertrouwde spullen en mensen. Hij voelt zich thuis in ons huis.

Verbondenheid
De bewoner voelt zich gezien, gewaardeerd en krijgt ruimte voor contact en ontmoeting met anderen.

+32 (0)11/80 56 50
phone