HOE werken we elke dag opnieuw aan onze BEDOELING?

HOE werken we elke dag opnieuw aan onze Bedoeling?

Zinvol leven

We geloven er sterk in dat iedereen kan blijven groeien, ook onze bewoners. Talenten en krachten van iedereen die hier woont, werkt en op bezoek komt spelen hierbij een belangrijke rol. We kijken voortdurend naar kansen, wensen en interesses, met een positieve blik op wat nog wel kan. We werken in het hier en nu, ongepland maar wel op maat van de bewoner.

In het kader van zinvol leven gaan we op zoek naar de waarden en normen van iedere individuele bewoner als ook naar zijn/haar zingeving. We geven de bewoner kansen om (vroegere) rollen op een betekenisvolle manier te kunnen opnemen.

Eigen regie houden

We geven de bewoner het roer in eigen handen. Hierbij wordt hij bijgestaan door iedereen die voor hem betekenisvol is. Van bij het eerste contact tot aan het levenseinde beluisteren we de bewoner. We onderzoeken samen met de bewoner en zijn familie de noden, wensen, interesses en gewoontes om zo een ondersteuning op maat te bieden. We staan open voor nieuwe ideeën of voorstellen vanuit de bewoner naar de werking van het huis.

Om dit te realiseren bevragen we de bewoner en stimuleren zijn eigen inbreng. We blijven dit doen want noden, wensen en interesses kunnen veranderen. Iedere bewoner heeft zijn eigen verhaal. Dit betekent dan ook dat onze medewerkers eigen waarden en normen niet vooropstellen maar ze naast deze van onze bewoners leggen. Bewoners en hun familie maken eigen keuzes. Wij als medewerkers nemen hierbij een rol op als begeleider, ondersteuner om hen op weg te helpen. We zijn respectvol en eerlijk, ook over zaken die minder goed gaan.

De gedachte dat we werken in het huis van onze bewoner staat hierbij steeds voorop.

Uniek zijn

Door het beluisteren van ieders levensverhaal zien we elke bewoner als een individu met zijn eigen rugzakje. Belangrijk hierbij is dat we begrijpen hoe (vroegere of eerdere) levensgebeurtenissen en ervaringen verbonden zijn met hoe een bewoner vandaag in het leven staat. We houden rekening met levensgebeurtenissen, eigenheden van bewoners en motiveren hen om zichzelf te zijn, ook hier in het WZC. We accepteren wat de bewoner kan en niet kan. We zoeken samen met hem naar de invulling van wat hij zelf nog kan en in samenspraak ondersteunen we hem of nemen zaken over die wat moeilijker lopen. We hechten belang aan de emoties hierrond en geven mensen tijd om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

We blijven samen evalueren en nadenken over het wonen en leven in ons WZC. We stimuleren de bewoner om eigen meningen te delen met ons. We kijken ook of een bewoner een rol wil/kan opnemen binnen zijn mogelijkheden in het leven op een afdeling. Hierbij houden we rekening met vroegere en huidige interesses.

De wensen van bewoner en familie zullen niet altijd overeenstemmen. We gaan hierover samen in gesprek.

Verbondenheid

De relaties van de bewoner met anderen en de buurt staan centraal. Iedere bewoner heeft het gevoel ergens bij te horen en iets te kunnen betekenen voor anderen, zowel binnen ons WZC, maar ook erbuiten. De invulling zal individueel per bewoner vorm krijgen. We denken hier ook aan de mensen die nu misschien minder of niet meer aanwezig zijn.

We streven naar een kwaliteitsvolle relatie tussen de bewoner en zijn betekenisvolle anderen. We gaan met bewoners, familie en medewerkers in trialoog. Dit in continue onderlinge wisselwerking. Om dit mogelijk te maken, gaan we in overleg met de bewoner en zijn familieleden op een formeel moment en tijdens spontane gesprekken.  Bewoner/familie zijn evenwaardige gesprekspartners.

We hebben aandacht voor de contacten tussen bewoners onderling. Hierbij hebben we aandacht voor ieders eigenheid, het samen zijn en leven in ons WZC. Medewerkers ondersteunen en begeleiden de bewoner zodat hij zich optimaal thuis kan voelen. Respect en eerlijkheid staan hierbij voorop.

Thuis voelen

We heten de bewoner welkom in een veilige, positieve en warme omgeving. We bieden de bewoner rust en structuur. Medewerkers en familie passen zich aan het tempo van de bewoner aan. We hebben aandacht voor het samen lachen, huilen en genieten. We geven samen met bewoners vorm aan het wonen en leven op de afdeling.

We leven respectvol samen met elkaar met oog voor ieders verhaal.

immaculata-boom
+32 (0)11/80 56 50
phone